Karlsbro (L) kommenterar kommissionens beslut om taxonomin

Karlsbro (L) kommenterar kommissionens beslut om taxonomin

Idag har EU-kommissionen fattat beslut om kärnkraftens och naturgasens roll i EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro anser att det är angeläget att regelverket kommer på plats för att så snabbt som möjligt kunna tas i bruk. Förslaget som helhet syftar till att öka kunskapen och förenkla möjligheten att utvärdera klimatpåverkan vilket är avgörande för att göra hållbara investeringar som bidrar till att uppnå klimatmålen. 

“Att kärnkraften klassas som hållbar är avgörande för både klimatet och Europas energiförsörjning” säger Karlsbro.

Karlsbro är nöjd över att kärnkraften nu klassificeras som en hållbar energiform men beklagar att även gas inkluderats för att få till en politisk kompromiss kring det slutgiltiga förslaget.

“Som liberal vill jag så klart helst se en taxonomi som bygger på rent vetenskapliga kriterier, utan politiska bedömningar, och där har gas inte någon plats. Men den politiska situationen i EU är en verklighet vi behöver förhålla oss till och Kommissionens förslag är det bästa möjliga alternativet som kan få tillräckligt stöd. Det är angeläget för klimatet att taxonomin kommer på plats” säger Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92