Karlsbro (L) kommenterar Macrons tal till EU

Karlsbro (L) kommenterar Macrons tal till EU

Frankrikes president Emmanuel Macron har just hållit sitt linjetal till Europaparlamentet under den pågående plenarsessionen i Strasbourg. Det skedde med anledning av det franska ordförandeskapet i rådet som inleddes vid årsskiftet. 

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro, var på plats och kommenterar talet:

“Som varm Europavän är jag mycket glad och inspirerad över att höra en europeisk ledare så varmt plädera för liberala värderingar, och utan att hymla tala klarspråk om att demokratin, rättsstatens principer och skyddet för mänskliga rättigheter inte kan tas för givna utan kräver ett ideologiskt ställningstagande” säger Karlsbro. “Att han också var kristallklar om kvinnors rätt till abort är ett viktigt ställningstagande mot medlemsländer som inskränker kvinnors rättigheter” fortsätter Karlsbro.

“Macron gav uttryck för höga ambitioner för ett fördjupat Europasamarbete med konkreta framsteg under våren. Han slog fast att det fortsätta arbetet med att genomföra EU:s offensiva klimat- och miljöpolitik står högt på agendan, och presenterade initiativ till att fördjupa samarbetet inom utrikes- och säkerhetspolitiken för att säkra fred och frihet i Europa” säger Karlsbro. 

“Det behövs en proeuropeisk ledare som står upp för unionens värden och har visioner för EU-samarbetet. Man kan givetvis leta efter fel och sakpolitiska meningsskiljaktigheter, men i dessa tider behövs visionärer” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92