Karlsbro (L): “Motsatsen till black friday” –  Ny EU-lagstiftning för reparationer klubbad

Karlsbro (L): “Motsatsen till black friday” –  Ny EU-lagstiftning för reparationer klubbad

Europaparlamentet har har godkänt förslaget till “Right to repair”. Lagstiftningen som är en del av EU:s Green Deal-paket, syftar till att främja den cirkulära ekonomin i Europa genom att förenkla och möjliggöra reparation av produkter.

Idag är reparationskostnader ofta höga då möjligheterna till service och reservdelar saknas eller begränsas. Vissa varor går bara att laga hos specialiserade reparatörer eller bara av producenten själv. Ett annat problem är att vissa produkter utformats så att de bara ska hålla en viss tid, eller för särskild begränsad användning.

Liberalernas Karin Karlsbro har varit ansvarig förhandlare för den liberala partigruppens räkning, och deltog i måndagens plenardebatt om förslaget.

“Det var inte bättre förr. Men en sak är säker, tidigare generationer hade inte varit nöjda med vårt slit-och-släng samhälle. Förr hade saker längre livslängd. Reparation var regel, inte undantag. Lagen är en antites till köphets och black friday och ett steg på vägen för att förändra sättet vi ser på reparation. Den kommer göra det enklare och billigare för oss konsumenter att laga istället för att kasta det som gått sönder.

Bara i Sverige konsumerar vi idag som om vi hade fyra jordklot att leva av. Den gröna omställningen behöver ske i hela ekonomin, från energiproduktion till konsumtion. Det är hög tid att återupprätta respekten för våra ägodelar”
säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92