Karlsbro (L) nöjd att Europaparlamentets miljöutskott stödjer en Carbon Border Adjustment Mechanism

Karlsbro (L) nöjd att Europaparlamentets miljöutskott stödjer en Carbon Border Adjustment Mechanism

EU-kommissionen har tidigare aviserat ett nytt verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga utsläpp som importeras till EU, en så kallad Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

“Klimatkrisen är akut. Det måste löna sig att ta klimatansvar och kosta att släppa ut, inte bara i EU utan också i den globala ekonomin. Liberalerna vill att EU skapar spelregler för hållbar handel enligt principen att förorenaren betalar”, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro. 

Förslaget berör flera utskott och Karin Karlsbro som sitter i miljöutskottet har tidigare varit ansvarig rapportör för att ta fram handelsutskottets position i frågan. 

Hennes rapport gick vidare till miljöutskottet, som idag ställt sig bakom förslaget med stor majoritet. 

“Jag är glad att även miljöutskottet ställt sig bakom förslaget och att texten ligger helt i linje med min rapport från handelsutskottet. Många av EU:s handelspartners prissätter utsläpp för lågt, eller inte alls. För klimatets skull spelar det ingen roll var utsläppen sker. Det är därför denna åtgärd är så viktig”, fortsätter Karlsbro. 

“Om man menar allvar med att minska de globala utsläppen och nå Parisavtalets mål måste vi samarbeta. EU är världens främsta miljöorganisation och jag är därför glad att miljöutskottet med dagens beslut tagit ett steg framåt i klimatarbetet, avslutar Karlsbro. 

Omröstning om hela parlamentets ställning i CBAM-frågan är planerad till mars 2021, för att sedan skickas till kommissionen som under våren kommer jobba fram och presentera ett konkret förslag.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:

Malin Källén

malin.kaellen@europarl.europa.eu

+32 492 51 16 96