Karlsbro (L) och baltiska parlamentariker: “EU måste stoppa Putins skuggflotta”

Karlsbro (L) och baltiska parlamentariker: “EU måste stoppa Putins skuggflotta”

Karin Karlsbro skriver tillsammans med baltiska parlamentariker i gemensam artikel i SvD idag. 

“Havet och våra kuster står inför en annalkande miljökatastrof så länge Putins skuggflotta av gamla oförsäkrade oljetankers får fortsätta transportera rysk olja genom Östersjön. Nu kommer dessutom rapporter om att fartygen bär utrustning som kan användas för spioneri. Förslagen i det 14:e sanktionspaketet är ett steg på vägen, men mer behöver göras. 

Vi kräver att EU agerar kraftfullt och snabbt för att få stopp på den skuggflotta som hotar säkerhet och miljö” skriver Karin Karlsbro, Liberalernas toppkandidat i EU-valet tillsammans med baltiska liberala Europaparlamentarikerna Urmas Paet fd utrikesminister (EE), Ivars Ijabs (LV) och Petras Auštrevičius (LT).

Parlamentarikerna kräver:

  • Misstänkta fartyg i Östersjön måste inspekteras hårdare och länder ska kunna kräva att fartyg har giltiga försäkringar om de ska segla i Östersjön.  EU behöver därför få på plats ett effektivt system för verifiering av försäkringsinformation. 
  • EU måste säkerställa att myndigheter kan upprätthålla pristaket på rysk olja. Hårdare krav ska därför riktas mot finansiella institutioner som banker, att lämna ut transaktionsinformation om ryska oljeaffärer. De företag som bryter mot pristaket eller är behjälpliga till att sanktioner kringgås ska mötas av hårdare straff. Det ska svida ekonomiskt för dem som bistår sanktionsbrott. 

“Det är viktigt att den internationella havsrätten och principen om havens frihet respekteras vilket är grunden för den globala sjöfartens möjlighet att segla tryggt och fritt. Men när friheten utnyttjas av Putin för att finansiera sitt krig måste vi agera. Genom att passivt se på låter vi Ryssland sätta spelreglerna för Östersjön. Vi kräver att EU agerar för att stoppa skuggflottan, och inte låter den här verksamheten fortsätta att växa för varje dag, mitt framför våra ögon. 

Friheten och säkerheten i Östersjöområdet måste skyddas och försvaras tillsammans” avslutar Karin Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92