Karlsbro (L): Ofattbart att svenska europaparlamentariker inte kan stå upp emot mäns våld mot kvinnor

Karlsbro (L): Ofattbart att svenska europaparlamentariker inte kan stå upp emot mäns våld mot kvinnor

Idag röstade ledamöterna i Europaparlamentet om en resolution som uppmanar europeiska rådet att lägga till mäns våld mot kvinnor i listan över brott som EU ska samarbeta kring för att beivra. Det är ett krav som Liberalerna drivit länge. 

Majoriteten av de svenska ledamöterna röstade för att ge denna uppmaning till rådet, medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraternas ledamöter avstod i voteringen.

Förslaget uppmanade till gemensamt arbete för att skydda den som utsätts för mäns våld mot kvinnor våld, satsningar på utbildning inom rättsväsendet och på kvinnojourer, att slå fast rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och belysa det faktum att också HBTQI-personer utsätts för könsrelaterat våld. Vid flera av de specifika omröstningarna som rörde dessa frågor röstade de svenska ledamöterna från SD och KD, men även Moderaterna emot förslagets text. 

“Vi ser hur högerpopulistiska partier runt om i Europa driver en kvinnofientlig politik. Men att se svenska Kristdemokrater och Moderater rösta för ändringsförslag som antingen urvattnar eller stundtals direkt hindrar viktiga insatser för ökad jämställdhet i Europa är förbluffande” säger Karin Karlsbro. “Jag noterar en markant skillnad från det höga tonläge både M och KD höll under vårens debatt om mäns våld mot kvinnor i Sverige” avslutar Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92