Karlsbro (L) om kommissionens förslag för ny handelsstrategi

Karlsbro (L) om kommissionens förslag för ny handelsstrategi

EU ska vara en stark röst för frihandel – pandemin får inte bli en ursäkt för att gå protektionistiska krafter till mötes. 

Idag presenterar EU-kommissionen EU:s nya handelsstrategi “Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy” vad de kallar den grönaste och mest hållbara handelsstrategin hittills, samt en plan för reformering av världshandelsorganisationen WTO. 

Det är välkommet att EU kraftsamlar kring en ny handelsstrategi för att stärka den fria regelbaserade handeln och det sker vid en tidpunkt där det finns möjlighet för en positiv omstart för handelspolitiken”, säger Karin Karlsbro, Europaparlamentariker (L) och ledamot av utskottet för internationell handel (INTA). 

Vi liberaler vill se mer öppenhet och ökat samarbete för att ta oss genom pandemin och säkra jobb och tillväxt I Europa. Samtidigt ser jag med oro på att pandemin kan bli en ursäkt för att gå protektionistiska krafter till mötes. Det är bara genom samarbete vi kan klara ekonomin och skapa en hållbar utveckling,” fortsätter Karlsbro.  

Strategin som EU-kommissionen presenterade idag fokuserar på multilateralism, hållbarhet och att hävda EU:s intressen i världen, och kommer utgöra grunden för EU:s handelspolitik under de kommande åren. Detta ersätter strategin från 2015 “Trade for all” som togs fram av den dåvarande kommissionären Cecilia Malmström.  De handelsavtal och investeringsavtal som EU har eller förhandlar ska ses i ljuset av strategin. 

Vi är övertygade om att EU måste driva på för en reformering av WTO och stärka organisationens roll. Med en ny president och administration i USA och den nyutnämnda chefen för WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, finns helt nya möjligheter att ta ett omtag för det multilaterala samarbetet”, säger Karlsbro. 

Vi måste, som kommissionen skriver, också jobba för att klimatåtgärder blir en integrerad del av WTO-systemet och det internationella regelverket för handel,” fortsätter Karlsbro. 

Genom en fri, regelbaserad handelspolitik kan EU stärka sin roll i världen och både samarbeta med och öka trycket på handelspartner att ta klimatansvar och respektera mänskliga rättigheter”, avslutar Karin Karlsbro.