Karlsbro (L) om taxonomin: “Naivt att rösta bort kärnkraften”

Karlsbro (L) om taxonomin: “Naivt att rösta bort kärnkraften”

Idag röstade en majoritet av Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) nej till förslaget om taxonomi, EU:s klassificering för hållbara investeringar. 

Förslaget har varit mycket omdiskuterat i frågan om kärnkraften och naturgasens roll i Europas energiförsörjning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som deltog i omröstningen i utskottet beklagar dagens beslut. 

“Att kärnkraften klassas som hållbar är avgörande för både klimatet och Europas energiförsörjning. Utan kärnkraften klarar vi inte den gröna omställningen, det är naivt att tro något annat” säger Karlsbro.

I det förslag som utskottet nu röstat ned ställs hårda krav på bland annat koldioxidinfångning och -lagring på vägen fram till utfasningen som villkor för gasens roll under transitionsperioden.

“Som liberal vill jag så klart helst se en taxonomi som bygger på endast vetenskapliga kriterier, utan politiska bedömningar, och där har gas inte någon plats. Men den politiska situationen i EU är en verklighet och vi behöver förhålla oss till den. Att säga nej till taxonomin är inte att säga nej till gasen, det är att säga nej till kärnkraften” säger Karlsbro. 

Dagens beslut innebär att taxonomiförslaget skickas direkt till parlamentets juli-session i Strasbourg och där kommer frågan att avgöras i plenum.

“Klimatkrisen är akut, liksom situationen för Europas energiförsörjning, inte minst i skuggan av Rysslands krig mot Ukraina. Det vilar ett tungt ansvar på de som stoppar alla förslag. Efter förra veckans nedröstning av de centrala förslagen i klimatpaketet Fit for 55 så måste vi se värdet av att kompromissa för att faktiskt nå resultat” avslutar Karin Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92