Karlsbro (L): “Ovärdigt att Sverigedemokraterna inte kan kritisera Ungern”

Karlsbro (L): “Ovärdigt att Sverigedemokraterna inte kan kritisera Ungern”

Under torsdagen antog Europaparlamentet en rapport om utvecklingen av rättsstaten i Ungern. I rapporten, som bifölls med röstsiffrorna 433 för och 123 mot, konstateras det att parlamentet inte längre kan se Ungern som en fri demokrati och beskriver istället landet som en “electoral autocracy”.

Sverigedemokraterna representerades av Charlie Weimers som röstade emot rapporten och istället ställde sig bakom den alternativa rapport som lades fram av parlamentets yttersta högergruppering, Identitet och Demokrati. Partiets före detta delegationsledare Peter Lundgren (numera partilös ledamot), röstade på samma sätt. Jessica Stegrud närvarade inte under sessionen.

“Jag blir inte förvånad, men fortfarande förbannad över att Sverigedemokraterna inte klarar av att kritisera de uppenbara problem med rättsstaten som deras högerpopulistiska vän Viktor Orbán skapat. Det är helt enkelt inte trovärdigt att säga sig värna demokrati och rättsstat samtidigt som man direkt motsätter sig kritik mot situationen i Ungern” säger Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro. 

Sverigedemokraterna röstade även nej till kravet på EU-kommissionen att inte betala ut EU-medel  till Ungern innan landet återigen lever upp till rättsstatens principer. 

“Varje gång parlamentet fastslår att EU-samarbetet inte ska fungera som bankomat för auktoritära stater röstar SD nej. Att de gång på gång förespråkar att skicka svenska skattebetalares pengar i fickorna på korrupta politiker är oacceptabelt. EU är och ska vara ett samarbete för demokratier. Det är på tiden att Sverigedemokraterna också ställer sig bakom detta” avslutar Karlsbro.