Karlsbro (L) på resa till Australien och Nya Zeeland – förbereder handelsavtal

Karlsbro (L) på resa till Australien och Nya Zeeland – förbereder handelsavtal

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro befinner sig nu på en delegationsresa med parlamentets handelsutskott till Australien och Nya Zeeland. Syftet med resan är att förbereda godkännande i Europaparlamentet av kommande frihandelsavtal mellan EU och de båda länderna. 

Förhandlingarna mellan EU och Nya Zeeland är avslutade och nu ska Europaparlamentet granska avtalet innan det ratificeras. Avtalet mellan EU och Australien förhandlas fortfarande men är i slutskedet. Karlsbro välkomnar de båda handelsavtalen, och kommenterar:

“Att få till nya frihandelsavtal mellan demokratier är viktigare än på väldigt länge. När ett allt mer aggressivt och expansivt Kina flyttar fram positionerna och Rysslands krig hotar internationell fred och säkerhet behöver vi fler och starkare band till andra demokratier”. 

Redan idag är Australien och Nya Zeeland viktiga handelspartners och strategiska partners för EU och för Sverige. Sverige exporterar mer varor till Australien än vi gör till stora länder som Indien, Kanada och Brasilien. För EU är Australien den nittonde största handelspartnern, och för Australien är EU den tredje största handelspartnern, större än USA. Potentialen för tillväxt i både EU, Australien och Nya Zeeland med frihandelsavtal mellan EU och dessa länder är stor. 

“Förutom de ekonomiska möjligheterna som dessa frihandelsavtal skulle innebära för svenska jobb och företag så innebär de också möjligheter till ökat samarbete för både klimatarbetet och i strategiska områden såsom energi och mineraler. Jag ser fram emot att träffa mina motparter i Australien och Nya Zeeland för diskutera hur vi kan utöka vårt samarbete och snabbt få dessa avtal på plats ,” avslutar Karlsbro.