Karlsbro (L): Slutdiskuterat för Polen och Ungern

Karlsbro (L): Slutdiskuterat för Polen och Ungern

EU-domstolen har idag fastslagit att konditionalitetsmekanismen, som Europaparlamentet antog i januari 2021, inte strider mot EU-lagstiftning. Liberalernas Europaparlamentariker och ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter, Karin Karlsbro, har konsekvent krävt sanktioner mot nedmonteringen av rättsstaten i Polen och Ungern och välkomnar beslutet.

“Efter dagens besked som säger att det är lagligt att stoppa bidrag till länder som bryter mot rättsstatens principer, kan vi äntligen säga: EU är ett samarbete – inte en bankomat” säger Karlsbro.

Mekanismen innebär att medlemsländer måste upprätthålla demokratiska och rättsstatliga principer för att få motta stöd från EU. I mars 2021 överklagades beslutet till EU-domstolen av Polen och Ungern, vilket hindrat mekanismen från att implementeras. Dagens beslut innebär att stora summor kan hållas inne från utbetalning till just Polen och Ungern.

“Polen under PiS-partiet och Ungern under Fidesz har under lång tid ostraffat brutit mot rättsstatens principer. Självklart är det beklagligt, men nu kan vi äntligen lägga den här härvan bakom oss. Ett medlemsland som monterar ner demokratiska institutioner ska straffas och räkna med att EU-stöd stoppas. Det är uppenbart att Polen och Ungern överklagat enbart för att vinna tid. Domstolens besked är välkommet, och nu måste EU-kommissionen omedelbart aktivera den rättsstatsmekanism som behövs för att verkställa detta” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92