Karlsbro (L): Slutdiskuterat om Polen och Ungern

Karlsbro (L): Slutdiskuterat om Polen och Ungern

EU-domstolens generaladvokat meddelar att Polen och Ungern saknar rättslig grund för överklaganden av den nya konditionalitetsmekanismen för unionens budget. Konditionalitetskravet innebär att medlemsländer måste upprätthålla demokratiska och rättsstatliga principer för att få motta stöd från EU. Det slutliga avgörandet väntas komma i januari och kan då innebära att stora summor undanhålls från Polen och Ungern.

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro, ledamot i utskottet för mänskliga rättigheter har länge krävt att kommissionen ska aktivera mekanismen mot nedmonteringen av rättsstatens funktioner och demokratiska fri- och rättigheter i Polen och Ungern.

“Jag förväntar mig ett klart och tydligt besked att om man inte kan respektera de mest grundläggande demokratiska principerna ska man inte ha en krona av några EU-pengar. Jag ser fram emot att äntligen få ett slut på den här diskussionen och handling från kommissionen. EU är ett samarbete, inte en bankomat. Så enkelt är det” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92