Karlsbro (L) ställer Kommissionen till svars för tomma flygplan i EU

Karlsbro (L) ställer Kommissionen till svars för tomma flygplan i EU

Sedan pandemins början har flygbolag tvingats att genomföra resor med tomma flygplan för att inte förlora rätten till sina tilldelningar av lyft- och landningsbanor i EU. Att detta tillåts ske samtidigt som Europa kraftsamlar för att uppnå Parisavtalets klimatmål är oacceptabelt anser Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som nu kräver svar från Kommissionen hur situationen omedelbart ska åtgärdas.

“Ett EU med ambitionen att vara världens mest ambitiösa klimatorganisation kan inte låta byråkrati omintetgöra våra egna ansträngningar. Tomma plan som flyger är en usel resurshantering. Det är absurt, både utifrån ett klimatmässigt såväl som ekonomiskt perspektiv” säger Karlsbro.

Innan pandemin krävdes det att ett flygbolag nyttjade minst 80% av sina tilldelningar på lyft- och landningsbanor i EU för att inte riskera att förlora dessa. Sedan dess har det, som en pandemiåtgärd, justerats ned till 50%. Men trots det flyger fortfarande tusentals helt, eller så gott som tomma, plan mellan europeiska flygplatser. Karin Karlsbro har därför även ställt frågan till kommissionen hur man på längre sikt ämnar tillgodose behovet av större flexibilitet i systemet för att inga plan ska resa i onödan och underlätta för en hållbar omställning inom flygsektorn. 

“Flygplan som lyfter för att tillgodose byråkrati istället för behov av resande sticker i ögonen. Det är ett hån mot alla som väljer cykeln eller bussen framför bilen, eller tåget istället för flyget. Kommissionen måste hantera det här eländet snabbt” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92