Karlsbro (L): Stoppa snabbehandlingen av lagändringen som kan slå ut strömmingen i Östersjön

Karlsbro (L): Stoppa snabbehandlingen av lagändringen som kan slå ut strömmingen i Östersjön

När Europaparlamentet denna vecka återsamlas i Strasbourg handlar en av de första frågorna på agendan om framtiden för den allvarligt hotade strömmingen i Östersjön.

I december presenterade EU-kommissionen oväntat ett förslag om att justera EU:s fiskelagstiftning. “Inte för att stärka skyddet för de hotade arterna, utan för att göra det sämre” säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro som är starkt kritisk till förslaget.

Inför årets första plenarsession har EU:s medlemsländer i Ministerrådet begärt att Europaparlamentet snabbehandlar lagändringen, som kan öka fisket av den näst intill dödsdömda strömmingen. 

“Nu uppmanas alltså vi folkvalda att åsidosätta de vanliga formerna för beslutsfattande för att rädda ansiktet på de övriga institutionerna, innan Europavalet. Det innebär att man i så fall skulle hoppa över utskottsbehandlingen, och vi skulle bara ha timmar på oss att lägga ändringsförslag och förhandla fram förändringar. Det måste stoppas” säger Karlsbro. 

Bakgrunden är att i oktober beslutade ministrarna i rådet att i strid mot både vetenskap och EU:s egen fiskelagstiftning, tilldela fiskekvoter för strömming från Östersjön, med vetskapen om att detta bröt mot lagen som är till för att garantera ett hållbart fiske och arternas överlevnad. Beslutet gick på tvärs mot de vetenskapliga rekommendationer som lagen kräver ska beaktas. 

Nu vill EU-kommissionen i efterhand ändra lagen i de känsligaste delarna och Ministerrådet vill dessutom att Europaparlamentet hanterar ärendet genom ett snabbförfarande, som parlamentet ska ta ställning till imorgon tisdag 16/1.

“Sedan jag fick veta att förslaget skulle komma upp på agendan har jag arbetat intensivt för att parlamentet på tisdag ska rösta nej till snabbehandling av frågan. Skulle det i värsta fall inte lyckas att stoppa snabbspåret hoppas jag innerligt att en majoritet av parlamentet fäller förslaget på torsdag. För strömmingens och för demokratins skull”, säger Karin Karlsbro. 

“Att trygga strömmingen för framtida generationer och ett hållbart fiske för en levande skärgård är en hjärtefråga för Liberalerna och för mig” avslutar Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92