Karlsbro (L): Svagt besked från rådet om klimatsmarta batterier

Karlsbro (L): Svagt besked från rådet om klimatsmarta batterier

Idag har EUs miljöministrar samlats för att diskutera det förslag till ny europeisk batteriförordning som Europaparlamentet med stor majoritet ställde sig bakom förra veckan. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är den liberala gruppens förhandlare för lagförslaget.

Den nya batteriförordningen är ett helt nytt sätt att lagstifta på miljöområdet där man kommer att följa batteriets klimatavtryck i alla faser – produktion, konsumtion och återvinning. Karlsbro välkomnar rådets beslut att gå vidare med lagstiftningen, men beklagar att ministrarnas position innebär en sänkt ambitionsnivå i förhållande till parlamentets, bland annat i fråga om återvinningskrav.

“För varje batteri som återvinns här i Europa kan nickelimport från Putins Ryssland minska” säger Karlsbro.

I de fortsatta förhandlingarna kommer Karin Karlsbro tillsammans med parlamentskollegorna att arbeta för att få rådet och kommissionen att öka ambitionerna på flera områden i förslaget.

“Parlamentets ståndpunkt är tydlig – klimatarbetet måste vara brett och ta ansvar för hela kedjan. För att nå nettominus går det inte att flytta utsläpp från en sektor till en annan. EU har bestämt sig för att vara världens bästa klimatorganisation, då måste vi våga vara innovativa” avslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92