Karlsbro (L) tilldelas tyngre roll i EU:s Klimat- och Miljöutskott

Karlsbro (L) tilldelas tyngre roll i EU:s Klimat- och Miljöutskott

Den liberala partigruppen Renew Europe har utsett Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro till ny ordinarie ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI).

Karlsbro som även är ordinarie ledamot i utskottet för internationell handel (INTA) har tidigare haft en ersättarplats i miljöutskottet. Miljöutskottet ansvarar för den allra största delen av all lagstiftning som behandlas i parlamentet.

“Ett stort och viktigt förtroende som stärker Liberalernas position i arbetet för att EU ska fortsätta vara världens bästa miljöorganisation. Jag är redo att göra det som behövs för att möta klimathotet” säger Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92