Karlsbro (L): “Ukrainska stödet är en av flera anledningar att säga ja till taxonomin”

Karlsbro (L): “Ukrainska stödet är en av flera anledningar att säga ja till taxonomin”

Idag röstar Europaparlamentet om förslaget till taxonomi, EU:s klassificering för hållbara investeringar. 

Taxonomin handlar om reglerna för vad som i framtiden ska ses som hållbara investeringar och riktar sig framförallt till investerare. Förslaget har varit mycket omdiskuterat i frågan om kärnkraften och naturgasens roll i Europas energiförsörjning. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro kommer att rösta för förslaget till taxonomi i dagens omröstning vilket hon tillsammans med kollegor från Moderaterna skriver om i en debattartikel i DI som publicerats under morgonen.

“Mitt huvudskäl till att säga ja är att vi befinner oss i en klimatkris och en energikris och då behöver vi kärnkraft. Det är faktiskt precis det som frågan handlar om. Utan kärnkraften har vi ingen chans att frigöra oss från fossilenergi, det är naivt att tro något annat” säger Karlsbro.

Frågan om Ukrainas inställning till reglerna har varit föremål för diskussion. Under tisdagen sändes ett brev (finns bifogat) ut till parlamentet där Ukrainas regering vädjar till ledamöterna att rösta för förslaget. Det ser Karlsbro som ytterligare en anledning att stödja förslaget i dagens omröstning. 

Frågan om naturgasens roll i taxonomin har varit känslig. I det förslag som parlamentet nu ska ta ställning till ställs hårda krav på bland annat koldioxidinfångning och -lagring på vägen fram till utfasningen som villkor för gasens roll under transitionsperioden för att få till en politisk kompromiss kring det slutgiltiga förslaget. Karin Karlsbro hade velat se ett helt gasfritt förslag men poängterar att den politiska situationen i EU är en verklighet som vi behöver förhålla oss till för att få beslut på plats.

“Vi i Liberalerna har i åratal sagt nej till gas. För att den är rysk och för att det är gas. Vi hade rätt för 10 år sen och vi har lika rätt idag. Därför behöver vi kärnkraft och därför röstar jag ja till taxonomin. Att säga nej till taxonomin är inte att säga nej till gasen, det är att säga nej till kärnkraften. Om man vill främja en utveckling där vi inte är beroende av gas – oavsett varifrån den kommer. – måste man inse faktum och faktiskt säga ja till taxonomin. Det är upp till bevis nuavslutar Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92