Karlsbro (L) utsedd till förhandlare av EU-direktiv mot luftföroreningar

Karlsbro (L) utsedd till förhandlare av EU-direktiv mot luftföroreningar

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har utsetts till den liberala gruppens förhandlare för översynen av EUs regler för luftkvalitet, Revision of the Ambient Air Quality Directives

Förslaget är en del av EU:s “Green Deal”, planen som ska göra EU klimatneutralt och fritt från föroreningar till 2050. Ren luft är avgörande för människors hälsa och för våra ekosystem. Enbart luftföroreningar orsakar nästan 300 000 förtida dödsfall i EU varje år och luftkvaliteten i Europa har länge varit långt sämre än vad forskningen säger är acceptabelt. 

“Det har alltid varit Sverige och svenskar som drivit resten av Europa framför sig när det kommer till miljöskydd och så ska det fortsätta vara. Som enda svensk vid förhandlingsbordet i Europaparlamentet, kommer jag slåss för att se till att lagstiftningen faktiskt levererar vad vetenskapen kräver. Inga europeer ska behöva dö i förtid på grund av luften de andas” säger Karin Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92