Karlsbro (L) utsedd till liberal förhandlare av European Critical Raw Materials Act

Karlsbro (L) utsedd till liberal förhandlare av European Critical Raw Materials Act

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro har idag fått ett nytt tungt klimatuppdrag, då hon utsetts till förhandlare för EU:s strategi för kritiska material och råvaror, Critical Raw Materials Act. Karlsbro blir den liberala partigruppens förhandlare i Europaparlamentets miljöutskott (ENVI).  

“Omställningen från fossila bränslen till fossilfri el kräver en grön industriell revolution. Att vi hittar gemensamma europeiska strategier för kritiska råvaror är både en förutsättning för att vi ska klara den gröna omställningen och en fråga om säkerhet. Det är en existentiell fråga,” säger Karlsbro.

Critical Raw Materials Act handlar om en åtgärdsplan för att säkerställa EU:s tillgång till en säker, diversifierad, ekonomiskt överkomlig och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse, framförallt för klimatomställningen. Materialtillgången är avgörande för ett stort antal strategiska sektorer, som batteritillverkning, produktionen av teknik för fossilfri energi, den digitala industrin, flyg- och rymdindustrin och försvarssektorn. Karin Karlsbro har även ansvar för den nya EU-lagstiftningen för hållbara batterier som godkändes i trialog innan jul.

“När vi lämnar fossil energi bakom oss får vi inte ersätta ett skadligt beroende med ett annat. Att ersätta Rysslands gaskranar med Kina som huvudleverantör för de sällsynta jordartsmetaller vi behöver är en dålig idé. Gör vi det här rätt kan vi säkra Europas oberoende av både fossilenergi och skurkstater,” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92