Karlsbro (L): Välkommet att Belarus inte tillåts tävla med propaganda i Eurovision

Karlsbro (L): Välkommet att Belarus inte tillåts tävla med propaganda i Eurovision

Ikväll informerade Europeiska radio- och TV-unionen (EBU) att de slutligen diskvalificerat Belarus från årets version av Eurovision Song Contest. Detta efter att det statliga tv bolaget i Belarus (BTRC) skickat in ytterligare en låt som EBU bedömt varit för politisk för att leva upp till tävlingens regler. 

“Det är självklart välkommet att Belarus inte tillåts tävla med propaganda i årets Eurovision. Men oavsett vilken låt som hade skickats från Belarus hade den varit handplockad av Lukasjenka och använts som propaganda för regimen. Jag menar, det statliga TV-bolagets chef står till och med på EU:s sanktionslista för brott mot mänskliga rättigheter. Lukasjenka använder kultur och sport för att göra politik. Det kan vi aldrig tillåta,” säger Karin Karlsbro (L) Europaparlamentariker och vice ordförande i Europaparlamentets delegation till Belarus. 

För två veckor sedan stoppade EBU det första bidraget som BTRC valt att tävla i årets Eurovision. Den ansågs vara för politisk av EBU och landet fick några dagar på sig att välja en ny låt. Låten, med samma band, ansågs alltså idag alltså inte heller klara gränsen för att vara opolitisk och anses ge stöd åt diktatorn Lukasjenka. 

Den 17 februari tog Karin Karlsbro ett initiativ i Europaparlamentet till att samla underskrifter för ett brev till EBU där hon krävde att Belarus skulle suspenderas ur EBU och stoppas från att delta i vårens Eurovision Song Contest i Nederländerna. 

“Tyvärr krävdes hela denna piruett för att diskvalificera Belarus ur Eurovision. En piruett som gav Lukasjenka möjlighet att peka på hur hemskt och orättvist omvärlden behandlar honom. EBU lät Lukasjenka göra Eurovision till en del i sitt politiska spel,” fortsätter Karlsbro. 

“Att inte EBU stod fast vid sina principer om att vara en opolitisk organisation vars medlemmar respekterar demokrati och pressfrihet, det är under all kritik. Men det är fortfarande inte för sent att suspendera BTRCs medlemskap i EBU tills det att Belarus får en demokratisk regim,” avslutar Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96