Karlsbro (L) vill se höjda ambitioner för CBAM

Karlsbro (L) vill se höjda ambitioner för CBAM

Igår presenterade Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro sin rapport om en mer ambitiös och rättvis prissättning av koldioxid i Europa. 

“Vi vet att en av de mest effektiva åtgärderna för att få ner utsläppen är en global prissättning av koldioxid. Så länge en sådan inte är möjlig måste vi hitta andra vägar framåt för att undvika att företag eller produktion flyttas till länder med inget eller betydligt lägre pris på utsläpp. Då har EU:s klimatambitioner inte lett till några minskade utsläpp” säger Karlsbro.

Karin Karlsbro är huvudförhandlare i Europaparlamentets handelsutskott för förslaget om en gränsjusteringsmekanism för klimatutsläpp (CBAM), ett av flaggskeppsförslagen inom EUs klimatpaket Fit for 55. Igår presenterade hon sina ändringsförslag till utskottet.

I rapporten föreslås bland annat:

  • Intäkter ska gå till klimatinvesteringar i utvecklingsländer 
  • Nej till exportrabatter som lobbats från industrin
  • Möjlighet för avtal med länder med egen prissättning av koldioxidutsläpp 
  • Uppdrag till kommissionen att under 2023 presentera förslag på hur prissättningen ska omfatta indirekta utsläpp från produktionskedjan, så som energiproduktionen, samt varor som tillverkas av råvaror som täcks av CBAM
  • Tidigarelagd start till 2025, ett år innan kommissionens förslag
  • Tidigarelägga stopp för fria tilldelningar inom ETS

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92