Karlsbro (L)s avtal för hållbart skogsbruk i Guyana godkänt av parlamentet

Karlsbro (L)s avtal för hållbart skogsbruk i Guyana godkänt av parlamentet

Europaparlamentet har just röstat ja till avtalet mellan EU och Guyana om hållbart skogsbruk som Liberalernas parlamentariker Karin Karlsbro varit ansvarig för. 

Avtalet mellan EU och Guyana som tar sikte på att hindra avskogning och utarmning av skog innebär att EU öppnar upp för import av lagligen avverkad skog samt att man hjälper Guyana att kontrollera och garantera att avverkningen skett på laglig väg. Guyanas yta består till 80% av regnskog med särskilt stor biologisk mångfald. Under förhandlingarna mellan EU och Guyana fanns både civilsamhället, skogsägare, skogsbolag och representanter för ursprungsbefolkningar med vid förhandlingsbordet.

“I jakten på låga utsläpp får inte biodiversiteten glömmas bort. EU behöver nyttja sin globala position för att ställa hållbara krav på våra handelspartners världen över“ säger Karin Karlsbro.

Karlsbro ansvarade tidigare under mandatperioden även för ett liknande avtal med Honduras vilket då var det första landet i Latinamerika att ingå den här typen av avtal med EU. Sedan tidigare har EU liknande avtal med bland annat Ghana, Kongo-Brazzaville, Kamerun, Indonesien, Centralafrikanska republiken, Liberia och Vietnam.

Karlsbro betonar att avtalet är betydelsefullt inte enbart i det direkta utbytet mellan EU och Guyana. Genom att sätta en gemensam standard har det potential att bli gällande för hållbar export även till andra länder.

“Jag är stolt över att EU håller ledartröjan i det globala miljöarbetet och handeln är ett av våra allra skarpaste verktyg. För att vi ska nå våra mål är det avgörande att förändringar sker tillsammans med, och inte mot våra handelspartners. Det här är ett ömsesidigt partnerskap för bevarande av skyddsvärd natur och ökad tillväxt och välstånd genom förenklade handelsvägar” säger Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92