Karlsbro (L)s EU-lagstiftning mot global avskogning får slutgiltigt ja

Karlsbro (L)s EU-lagstiftning mot global avskogning får slutgiltigt ja

Europaparlamentet har just röstat om förordningen mot avskogning som Liberalernas parlamentariker Karin Karlsbro varit handelsutskottets huvudförhandlare för. Förslaget, som i korthet handlar om att produkter som bidragit till avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden, bifölls av parlamentet. Du kan se Karin Karlsbros inlägg från måndagskvällens plenardebatt här.

Konsumtionen på EU:s inre marknad är idag en stor drivkraft bakom den globala avskogningen som både är en klimatfråga och ett hot mot den biologiska mångfalden. Dagens regelverk har visat sig vara otillräckligt då det inte inkluderar exempelvis jordbruksexpansion. 30% av den avskogning som sker i världen betecknas för närvarande inte ens som olaglig. 

“De allra flesta vill göra hållbara val men som konsument är det idag väldigt svårt att på egen hand veta om en produkt har lett till avskogning eller inte. Med den nya lagstiftningen ska konsumenter veta att att produkter håller måttet. EU stiftar inte lagar i andra länder, men vi kan ställa kvalitets- och miljökrav som bestämmer vad vi anser vara okej om man vill vara med och handla på vår marknad” säger Karlsbro. 

Inför trialogförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet fanns en oro för att parlamentets position när det gäller definitionen av vad som anses vara skogsutarmning skulle kunna äventyra svenskt skogsbruk. Karlsbro är nu nöjd med utfallet av förhandlingarna och konstaterar att de svenska synpunkterna beaktades.

Karlsbro betonar också vikten av att ny klimatlagstiftning inte får leda till grön protektionism som gynnar europeisk industri på bekostnad av fattiga länders utvecklingsmöjligheter. Samma förutsättningar måste gälla för alla parter och det får inte ställas högre krav på aktörer utanför EU än inom unionen.

“Handelspolitiken är ett av EUs absolut viktigaste klimatpolitiska verktyg. Med de samlade musklerna av den europeiska marknaden har vi möjlighet att leda vägen för att göra skillnad i stor skala. Det går att både handla hållbart, skydda jordens lungor och värna den biologiska mångfalden. Ett utmärkt exempel på grön liberalism” säger Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92