Karlsbro (L)s förslag till EU-direktiv mot luftföroreningar godkänt av miljöutskottet

Karlsbro (L)s förslag till EU-direktiv mot luftföroreningar godkänt av miljöutskottet

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro är den liberala partigruppens förhandlare för översynen av EUs regler för luftkvalitet, Revision of the Ambient Air Quality Directives. Lagförslaget har idag behandlats i miljöutskottet där det fick en majoritet bakom sig.  Lagstiftningen kommer att behandlas av hela parlamentet i september.

Förslaget är en del av EU:s “Green Deal”, planen som ska göra EU klimatneutralt och fritt från föroreningar till 2050. Ren luft är avgörande för människors hälsa och för våra ekosystem. Enbart luftföroreningar orsakar nästan 300 000 förtida dödsfall i EU varje år och luftkvaliteten i Europa har länge varit långt sämre än vad forskningen säger är acceptabelt. 

Den konservativa partigruppen EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, röstade nej till det förslag som förhandlats fram i utskottet vilket Karin Karlsbro beklagar.  

“Det har alltid varit Sverige och svenskar som drivit resten av Europa framför sig när det kommer till miljöskydd och så ska det fortsätta vara. Som enda svensk vid förhandlingsbordet i Europaparlamentet, har jag slagits för att se till att lagstiftningen faktiskt levererar vad vetenskapen kräver. Att den konservativa gruppen inte kan ställa sig bakom det är helt enkelt kasst. I EU ska ingen behöva dö i förtid på grund av luften de andas” säger Karin Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92