Karlsbro och Krstic (L): “Öppna dörren till SFI! Ge ukrainska flyktingar svenskundervisning”

Karlsbro och Krstic (L): “Öppna dörren till SFI! Ge ukrainska flyktingar svenskundervisning”

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro besöker måndagen 13/6 Liberalerna i Eskilstuna för samtal kring hur politiken på lokal- och EU-nivå kan samverka, bland annat i fråga om konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Karlsbro som sitter i parlaments delegation till Ukraina besökte den 8 april Butja och Irpin som första svenska politiker på plats i Ukraina sedan anfallskrigets början.

Liberalerna Eskilstuna håller pressträff med Karlsbro och Krstic idag, måndag klockan 11.15 på Nybrogatan 4, Eskilstuna. 

Genom att EU:s massflyktsdirektiv aktiverades har människor som tvingas fly från kriget i Ukraina rätt till tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. De svenska kommunerna är däremot inte skyldiga att erbjuda ukrainska flyktingar svenska för invandrare (SFI) då de inte faller under de vanliga reglerna för asylinvandring. Karin Karlsbro och Stefan Krstic, Liberalernas gruppledare i Eskilstuna kommunfullmäktige, är kritiska till detta och menar att kommuner själva bör erbjuda SFI till ukrainska flyktingar även om det i nuläget saknas lagstadgade krav. 

“Vi vet inte hur länge de ukrainska flyktingarna ska vara här, men vi vet att de får uppehållstillstånd på ett år och under den tiden kan de få bra kunskaper i svenska. Det är bra oavsett om de ska stanna här eller återvända, både för deras välmående och framtidsmöjligheter. Språket är nyckeln till gemenskap och arbete. SFI som kan kombineras med arbete gagnar alla, både individen och samhälletället” säger Stefan Krstic.

“Ukraina har gång på gång valt den europeiska vägen och visat att man vill vara en del av den europeiska familjen. Ukraina strider inte bara för sin egen existens utan även för Sveriges och Europas frihet. Det är vår skyldighet att ge den som tvingas att fly möjlighet till ett självständigt liv i Sverige” säger Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92