Liberalen Karin Karlsbro utsedd till huvudförhandlare i Europaparlamentets handelsutskott för EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Liberalen Karin Karlsbro utsedd till huvudförhandlare i Europaparlamentets handelsutskott för EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro blev idag utsedd till ansvarig huvudförhandlare i parlamentets handelsutskott för det förslag till ny gränsjusteringsmekanism för koldioxid som EU-kommissionen presenterade idag. 

Gränsjusteringsmekanismen, carbon border adjustment mechanism (CBAM) på engelska, är en världsnyhet. Inget land har tidigare infört ett pris på koldioxidutsläpp som importeras. Det är vad denna mekanism syftar till. Kommissionens förslag innebär att några koldioxidintensiva importer ska betala ett pris för de utsläpp som importeras till EU som motsvarar det pris producenter betalar om produktionen sker inom EU. 

“Jag är enormt stolt över att som liberal och svensk få det viktiga ansvaret att leda förhandlingarna kring CBAM i handelsutskottet. Vi måste se till att balansera på gränsen mellan att skapa ett effektivt verktyg för att minska utsläppen samtidigt som vi inte riskerar handelskonflikter med våra internationella partners. Det är skarpa reformer och gott samarbete som bidrar till att rädda klimatet,” säger Karin Karlsbro. 

“Klimatet bryr sig inte om var utsläppen sker. När EU ökar klimatambitionerna måste vi se till att vi inte bara flyttar utsläppen utomlands. Vi måste börja ta ansvar för våra utsläpp även om de skett utanför våra gränser,” fortsätter Karlsbro. 

Förslaget om CBAM har diskuterats i EU under lång tid och EU-kommissionen har under hela mandatperioden varit tydliga med att ett sådant förslag kommer presenteras. Det höjs redan röster runt om i världen som är oroliga att deras industri kommer missgynnas av förlaget och hot om handelskonflikter har lyfts. 

“Jag kommer arbeta hårt för att se till att det inte finns någon tvekan bland våra partners om att detta är en renodlad klimatåtgärd. De länder som tar ansvar och som själva tar betalt för utsläpp kommer gynnas, och de som försöker konkurrera genom att skada planeten kommer få betala. Det handlar helt enkelt om att låta förorenaren betala, även utanför EU,” avslutar Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96