Liberalerna i Europaparlamentet kräver: Frys diskussionerna om investeringsavtal med Kina så länge de sanktionerar demokratiskt valda politiker

Liberalerna i Europaparlamentet kräver: Frys diskussionerna om investeringsavtal med Kina så länge de sanktionerar demokratiskt valda politiker

Idag lyckades Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro få med sig den liberala gruppen i Europaparlamentet, Renew Europe, på sitt krav att investeringsavtalet mellan EU och Kina inte tas upp i parlamentet så länge som sanktioner mot parlamentariker, forskare och EU institutioner kvarstår. 

Att Kina helt godtyckligt sanktionerar demokratiskt valda parlamentariker, institutioner och forskare är oacceptabelt. Den liberala gruppen anser att det är självklart att kräva att parlamentet helt plockar bort investeringsavtalet från agendan tills dess att dessa sanktioner lyfts,” säger Karin Karlsbro (L). 

“Det finns ett stort behov av ett investeringsavtal mellan EU och Kina. För Kina är en viktig marknad för europeiska företag och vi behöver rättvisa spelregler. Men Kinas agerande gör det omöjligt att ens börja granska avtalet och överväga att säga ja till det. Att Kina på detta sätt flagrant bryter mot flera delar av avtalet, både genom sanktionerna och genom situationen för mänskliga rättigheter i landet gör att vi måste sätta ett definitivt stopp tills vidare,” säger Karin Karlsbro (L). 

Det var igår som Kina svarade på att EU sanktionerade fyra högt uppsatta kinesiska tjänstemän i Xinjiang-provinsen för brott mot mänskliga rättigheter genom att sanktionera tio individer och fyra institutioner i EU. Bland annat sanktioneras den svenska forskaren Björn Jerdén och Europaparlamentets underutskott för mänskliga rättigheter i utrikespolitiken, där bland annat Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro sitter. 

Jag är stolt över att utskottet för mänskliga rättigheter belyst och granskat situationen i Kina så framgångsrikt att den kinesiska staten ser oss som ett hot. Utskottets och mitt arbete för mänskliga rättigheter i Kina kommer självklart inte att skrämmas till tystnad av dessa sanktioner. Snarare kommer de leda till ett ännu mer enträget arbete,” avslutar Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96