Karlsbro (L) utsedd till förhandlare för gränsöverskridande energiinfrastruktur och nytt regelverk för batterier

Karlsbro (L) utsedd till förhandlare för gränsöverskridande energiinfrastruktur och nytt regelverk för batterier

Renew Europe-gruppen har valt den liberala Europaparlamentarikern Karin Karlsbro till förhandlare för två av de viktiga delarna för att elektrifiera EU. Elektrifiering i snabb takt är enda vägen fram för att samhället ska bli fritt från fossila bränslen och för att vi ska nå klimatmålen. 

Karin Karlsbro kommer dels förhandla de delar som rör klimat och miljö i de nya reglerna för  gränsöverskridande energiinfrastruktur i EU samt i den nya batteristrategin. Att EU investerar i en gemensam och hållbar energiinfrastruktur är avgörande för lyckas stoppa klimatförändringarna och att se till att produktionen av nya stora batterier både kan skalas upp snabbt och hållbart är avgörande för att kunna elektrifiera samhället samtidigt som vi skyddar miljön. 

“Ska vi ställa om samhället och rädda klimatet så krävs det att vi får till en snabb elektrifiering. Det kräver smarta regelverk för batterier som ger goda förutsättningar för snabb och hållbar tillväxt av produktionen och dessa nya batterier kommer i sin tur kräva stora mängder av hållbar energiproduktion. Här måste vi samarbeta i EU och se till att vi bygger ett så effektivt, gränsöverskridande nätverk för el,” säger Karin Karlsbro (L).

“För mig och Liberalerna har det varit tydligt under lång tid att snabb elektrifiering är avgörande för klimatarbetet. Bland annat har vi föreslagit en klimatmiljard för elektriska transporter och fordon. Elektrifiering är en fråga som Liberalerna, med Nyamko Sabuni i spetsen, driver hårt på nationell nivå och jag ser fram emot att vara en del i det arbetet på EU-nivå,” avslutar Karlsbro. 

För mer information eller kommentar kontakta:
Malin Källén
malin.kaellen@europarl.europa.eu
+32 492 51 16 96