Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro besöker Eskilstuna och Mälardalens universitet i Västerås 13/6

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro besöker Eskilstuna och Mälardalens universitet i Västerås 13/6

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro besöker under måndagen 13/6 Västerås och Eskilstuna.

9.00-10.00 Träff med akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik vid MDU, Västerås
Karin Karlsbro träffar forskare och lärare vid Mälardalens universitet för att dela med sig av reflektioner kring sitt arbete i Europaparlamentet.

11.00-13.00 Träff med lokala Liberaler i Eskilstuna
Karlsbro besöker Liberalerna Eskilstuna för träff med lokala företrädare för partiet och samtal kring hur politiken på lokal- och EU-nivå kan samverka, bland annat i fråga om konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina. Karin Karlsbro besökte den 8e april Butja och Irpin som första svenska politiker på plats i Ukraina sedan anfallskrigets början.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92