Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Östersjön mår inte bra. Sedan tidigare har situationen varit mest akut för torsken, men nu visar vetenskapen att läget är lika illa för strömmingen. 

Låga eller inga fiskekvoter under en period är vad vetenskapen säger krävs. Det är med andra ord det enda sättet att se till att vi kan fortsätta servera sill, stekt strömming och surströmming från Östersjön även i framtiden. Det var också det som EU-kommissionen föreslog när fiskekvoterna skulle bestämmas under veckans möte med EU:s fiskeministrar. Dessvärre blev beslutet ett annat, och det ligger långt från den linje som Liberalerna drivit, som jag utvecklar i Aktuell Hållbarhet

Jag konstaterar att vår egen landsbygdsminister säger sig vara nöjd med beslutet. Om man på något sätt värnar om framtidens fiske finns det inget att vara nöjd över. 

Beslutet är en stor besvikelse. Som uppvuxen i Roslagen, där strömming serverades varje vecka i mitt barndomshem och där generationer njutit av att kunna dra upp sin egen fisk, blir jag förtvivlad över att våra barn och barnbarn inte kommer att kunna njuta av samma sak om vi fortsätter så här. 

I veckan har arbetet med PPWR, förordningen om förpackningar och förpackningsavfall, fortsatt i miljöutskottet och vi är nu ett steg närmare att införa regler som kommer minska resursslöseriet i EU. Förpackningsavfall står för en stor del av plastavfallet i EU och det finns idag inget system på EU-nivå som uppmuntrar producenter och konsumenter att återvinna förpackningar eller göra hållbara val. 

Exempelvis ska det bli mycket lättare för dig som konsument att göra hållbara val i vardagen. Är kranvatten tjänligt i ett land ska du inte vara tvungen att dricka vatten på flaska bara för att en restaurang vill tjäna pengar. Vidare ska det också bli lättare för den som vill göra hållbara val att kunna använda återanvändbara matlådor när man köper hämtmat.

Vi har också röstat för att förbjuda giftiga ämnen i engångsförpackningar, som ofta används för att göra förpackningsmaterial vattentäta. Kemikalierna hamnar i vår mat och ökar risken för negativa hälsoeffekter och sjukdomar.  Med den nya förordningen kommer reglerna för förpackningsavfall harmoniseras mellan alla medlemsländer och det kommer att ställas betydligt högre krav på återanvändning och återvinning. Förordningen är avgörande för att EU ska klara den gröna omställningen och är en stor vinst för miljön.

Miljöutskottet har även antagit ett förslag till förordning som syftar till att minska negativ påverkan från bekämpningsmedel på miljön, människors och djurs hälsa samt bevara biologisk mångfald. Särskilt pollinerare, som bin, fjärilar och humlor, är grundläggande både för ekosystemens stabilitet och människors livsmedelsförsörjning, och det är välkomnande att förslaget riktar in sig på att skydda just dessa arter.

Många länder har precis som EU varit naiva inför Ryssland och Putin. I början av veckan rapporterade Expressen tillsammans med flera europeiska medier om ryskt spionage i EU. I min kommentar upprepar jag det som Liberalerna längre drivit – och som blivit än mer uppenbart efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina – vi behöver ett fungerande, bättre och djupare samarbete i underrättelsefrågor i EU. 

Liberala hälsningar,

Karin Karlsbro