Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Ukraina slåss inte bara för sin existens. Utan också för sin rätt att gå med i EU.

I november 2013 inleddes de stora demonstrationerna, Euromajdan. Insvepta i EU-flaggor krävde man att landet skulle fördjupa relationerna till EU och göra sig kvitt med oket från Ryssland. Nu tio år senare kom beskedet från EU-kommissionen att man rekommenderar medlemsländerna att börja förhandla om medlemskap när återstående krav är uppfyllda från Ukrainas sida. Detta är ett välkommet besked som jag kommenterade i SVT Rapport

Alla kommande medlemsländer måste leva upp till EU:s krav. Men kriget i Ukraina har med brutal tydlighet visat faran i att ända vända grannländer ryggen och att överge dem i den geopolitiska kylan utanför EU-samarbetet. Sverige behöver driva på för en handlingskraftig och genomförbar plan för Ukraina och EU. 

I veckan röstade vi i miljöutskottet om en resolution inför FN:s nästa klimattoppmöte COP28 med tydliga krav på högre takt för att få ned utsläppen, stopp för subventioner av fossila bränslen och skydd och återställande av biologisk mångfald. I det svåra läge världen befinner sig i måste EU orka fortsätta vara en pådrivande kraft för klimat- och miljöfrågorna som är avgörande för vår planets framtid. 

Därför var det ett mycket glädjande besked att parlamentet, Kommissionen och medlemsstaterna i Rådet under natten till fredagen nådde en överenskommelse för lagen om naturrestaurering. När lagstiftningen skulle behandlas av miljöutskottet innan sommaren var utgången oviss in i det sista. Innan omröstningen pågick en högljudd debatt och från många håll gjordes stora försök att tala ner lagen. Med minsta möjliga marginal kunde lagen räddas från att förkastas, och där var min och Liberalernas röst avgörande

Vi har sett hur stödet för euron ökar i Sverige och i veckan hade jag en debattduell med Sverigedemokraterna i SVT om just euron. 

Tillsammans med partivännerna och EU-valkandidaterna Nina Larsson och Rickard Ydrenäs, skrev jag en debattartikel i Dagens Industri där vi ger fd finansministern Anders Borg svar på tal om hans obefogade oro för att gå med i Bankunionen. Det är trist att se delar av den svenska högern vara så EU-skeptiska. Bankunionen är idag till för att hålla ordning i banksektorn och vi ska komma ihåg att Nordea har flyttat sitt huvudkontor till Helsingfors för att det gynnar utvecklingen av verksamheten att ha sin bas inom bankunionen och euroområdet. 

I veckan har jag haft fina besök i parlamentet från både Liberalerna i Upplands-Väsby och Liberala Studenter Stockholm

På söndag är det internationella solidaritetsdagen med Belarus. Låt oss aldrig glömma det förtryck som pågår och att vi måste fortsätta uppmärksamma och arbeta för frihet och demokrati i Belarus. Jag fick möjlighet att skicka en hälsning till Belarus via deras enda fria TV-kanal inför den 12 november, men jag önskar att vi kunde göra så mycket mer. 

Liberala hälsningar,

Karin Karlsbro