Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Liberalerna är Sveriges Europaparti. Inte konstigt att vi var det enda parti som nyligen röstade ja till en framtidsrapport som är positiv till att ändra EU:s fördrag 

I rapporten föreslås bland annat initiativrätt till Europaparlamentet, slopade krav på enhällighet i rådet och mer makt till EU i miljö-, klimat- och handelsfrågor. (Till de som inte vill diskutera fördragsändringar vill jag påminna om att det är nödvändigt för att vi ska kunna avskaffa parlamentets ständiga flytt till Strasbourg.) 

Så här formulerade vi det i Liberalernas (Folkpartiet) Europaprogram år 1999. “Vi har vinnlagt oss om att vara Sveriges mesta Europaparti. Vi som brinner för EU- tanken måste vara de främsta kritikerna när felaktigheter eller dumheter avslöjas, och vi måste också gå i täten när det gäller att diskutera hur EU ska förändras och förbättras. Det gör vi i Sverige och det gör vi med våra liberala vänner i Europa. ”Det samtalet är aldrig färdigt.” Det gäller minst sagt fortfarande, nu 24 år senare. 

Samtidigt som FN:s stora klimattoppmöte COP28 började i Dubai var jag i Stockholm och medverkade på Nordens stora event för samhällsbyggare, Building Sustainability 2023. Från mötet tar jag med mig att näringslivet ligger steget före politiken. 

En fråga som kom upp där och som jag ser diskuteras i media är förslaget om energieffektivisering av fastigheter. Energieffektivisering är viktigt och något vi behöver ha som grundprincip i alla sektorer, men det är inte enskilda husägare som ska bära bördan för att energieffektivisera bostadssektorn. Arbetet med att ta fram energieffektivseringskrav i EU behöver varje lands förutsättningar och situation tas i beaktning. Energiklasser och krav på energisnåla nybyggnationer är viktigt. Men Sverige har kommit långt för att energieffektivisera våra bostäder och vi värmer inte våra hus med fossil gas. Detta måste beaktas, framförallt när direktivet sedan ska implementeras i Sverige. Liberalerna verkar för att energieffektiviseringen av svenska bostäder sker på ett effektivt sätt som inte drabbar enskilda husägare. I slutförhandlingarna är min bedömning att förslaget kommer att landa i den riktningen. 

När detta brev skrivs har Ukraina slagits i 645 dagar för att trycka tillbaka den fullskaliga invasionen. Läs gärna min artikel i ETC om Europa, Ukraina och vänsterns historiska naivitet. 

Liberala adventshälsningar, 

Karin Karlsbro; 

som gläds över veckans höjdpunkt som var besöket från en härlig grupp Liberaler från Värmland. Tack för att ni kom och hälsade på och så roligt med ert engagemang för Europa; 

som kapitulerar inför vintern och ska strax gå ut och köpa skor med dubbar. Det finns ingen tid för brutna ben.