Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Morgonen den 24 februari 2022 vaknade vi upp till en ny verklighet. Ett Europa i krig.

I direktsändning kunde vi följa hur de första missilerna föll över Ukraina samtidigt som det ryska krigsmaskineriet rullade över gränsen med order om att ta sig till Kyiv för att mörda den demokratiskt valda presidenten. Men Putins mål var större än så, Ukraina skulle utraderas som land och den ukrainska kulturen slås i spillror.

Två år har nu gått. Ukraina fortsätter att slåss, inte bara för sin egen överlevnad och framtid. De kämpar också för oss.

Tack vare befolkningens beslutsamhet och mod har Ukraina försvarat sig mot Putins dårskap och den ryska krigsmakten stoppades innan de nådde huvudstaden.

Men kriget är långt ifrån över. Missilerna fortsätter falla, människor dödas, skadas och får sina hem förstörda. Städer och byar förvandlas till ruiner och ovärderliga kulturarv går upp i rök samtidigt som den ekologiska katastrofen är ett faktum.

Under de senaste två åren har EU agerat snabbt, enigt och kraftfullt. Tidigare otänkbara beslut har fattats. Omfattande ekonomiskt, militärt och humanitärt stöd har givits. Senast nu i veckan fattade EU beslut om ett trettonde sanktionspaket mot Ryssland. Samtidigt skickar Sverige ett rekordstort Ukrainastödspaket. 

Mycket har gjorts, men vi måste göra mer. Ryssland måste en dag ställas till svars för detta vansinne och betala för den återuppbyggnad som Ukraina har framför sig.

Nu, 24 månader efter att den fullskaliga invasionen inleddes, måste vi mer än någonsin tidigare stå upp för Ukraina och inte låta oss skrämmas av Putins hot. Om detta skriver jag tillsammans med Liberaler över hela landet, bland annat i Ystad, Kungsbacka och Sydnärke.  

I bakgrunden av Putins invasionskrig fortsätter Belarus diktator Lukasjenka förtrycka och tyrannisera sin egen befolkning. 

På söndag den 25 februari, är det val i Belarus. Det är tyvärr inget att glädjas över. För det som kallas “val” har ingenting med frihet eller demokrati att göra. Tvärtom. Det är ett spektakel. 

Valet är ett smutsigt försök att rentvätta Lukasjenkas terrorregim, som bara med hjälp av våld, tortyr och inspärrandet av oliktänkande desperat klamrar sig fast vid makten. 

I år är det 30 år sedan Belarus höll ett fritt val. Det var det första och enda i landets historia. Men längtan efter en demokratisk och europeisk framtid brinner fortfarande stark hos Belarus folk. Europa måste fortsätta stödja frihet för Belarus tills varje politisk fånge är släppt och befolkningen kan rösta på riktigt. Det talade jag om i plenum i Strasbourg.

Budskapet måste leva vidare och vi måste hedra Aleksej Navalnyjs minne. Tillsammans med parlamentskollegor skrev jag därför under en uppmaning till EU:s utrikeschef Josep Borrell om att snarast anta Navalnyjs sanktionslista, vilken innefattar över 6000 personer med nära kopplingar till Putin och den ryska regimen. Det vore även passande att utrikestjänsten EEAS:s byggnad i Bryssel uppkallas efter Navalnyj. 

Samtidigt som våra blickar riktas mot omvärlden pågår arbetet i parlamentet som vanligt. I veckan enades kommissionen, rådet och parlamentet om ett nytt luftkvalitetsdirektiv, förhandlingar som jag lett för den liberala gruppen. Det är positiva nyheter för alla Europas invånare, och innebär ett steg framåt för både miljö och hälsa. 

Liberala hälsningar, 

Karin Karlsbro