Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

I fem år har jag haft samma kontor i Europaparlamentet i Strasbourg. I torsdags låste jag inte dörren efter mig när jag gick, utan lät den stå öppen. Nyckeln lämnade jag kvar i det tomma rummet när jag gick till mandatperiodens sista omröstning som handlade om många viktiga frågor. 

Jag är mycket glad över att Europaparlamentet till slut kunde ställa sig bakom det nya handelsavtalet med Ukraina. Om detta skrev jag i Altinget.  Notera att Sara Skyttedal som enda svensk inte röstade ja till detta så självklara och viktiga avtal. 

Det blev till slut ett ja till EU:s första lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor. Det innebär förutom att medlemsländerna måste göra mer för att förebygga brott och straffa gärningsmän att könsstympning liksom tvångsäktenskap blir förbjudet i hela EU. Jag hade också velat se en europeisk samtyckeslagstiftning, men tyvärr fick det inte stöd den här gången. Kampen för detta fortsätter redan nu. 

De senaste 20 årens kärnkraftsnedläggningar i EU har varit ett historiskt misstag som ökat klimatutsläppen och kastat oss i knät på Putin då gasberoendet ökat istället.  I onsdags presenterade Liberalerna en stopplag för kärnkraftsnedläggningar i EU som skulle göra det möjligt för EU-kommissionen att stoppa onödiga reaktornedläggningar om de bedöms skada EU:s elproduktion.

Nu börjar valrörelsen. Valaffischerna är presenterade. De första TV-debatterna kan du se här. Under tiden kommer kontoret stå tomt, i alla fall nästan. Möjligen kommer den lilla musen som ibland dykt upp under skrivbordet tycka det är skönt med egentid. Men jag hoppas vara tillbaka snart. 

Liberala hälsningar

Karin Karlsbro