Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – aktuellt från Europaparlamentet

Skyfall här i Belgien. Rekordvärme hemma i Sverige. Det har varit dramatiska prognoser på den europeiska väderkartan som fått fruktansvärda och katastrofala följder. De senaste dygnen har många människor mist livet och över 1000 personer saknas. Infrastruktur och livsviktiga samhällsfunktioner spolas bort och folk mister sina hem i samband med de våldsamma översvämningarna. Våra tankar går idag till alla som drabbas och som kämpar i denna stund. Än en gång påminns vi om vår sårbarhet inför vädrets makter.  

Det är viktigt att klimatfrågorna står högt på EU:s agenda. I veckan presenterade EU-kommissionen sitt stora klimatpaket “Fit for 55”. Paketet innehåller reformförslag för att EU ska nå målet om minst 55% minskade utsläpp till 2030. Det förslag som fått mest uppmärksamhet internationellt har varit det om en gränsjusteringsmekanism för koldioxid (CBAM), ett pris på utsläpp från utsläppsintensiva varor som importeras till EU. Under veckan utsågs jag till handelsutskottets huvudförhandlare i arbetet med (CBAM). Jag ser väldigt mycket fram emot denna nya roll i EU:s klimatarbete. Det är inte enkelt men väldigt viktigt – om vi ska få ner de globala klimatutsläppen!

Arbetet med EU:s batterilagstiftning fortsätter och häromdagen hade jag ett mycket intressant möte med Tesla om denna reform. 

Till sist vill jag berätta om den mycket glada nyheten att Linnéa Bjärum är min nya pressekreterare som tillträder tjänsten efter sommaren. Linnéa har studerat till landskapsarkitekt och idag jobbar hon hos Liberalerna i Malmö. Hon har en lång bakgrund i Liberala ungdomsförbundet där hon lämnar posten som vice ordförande inom kort.