Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Klimatmötet COP26 pågår för fullt. Många av världens ledare är samlade i Glasgow för att komma överens om hur vi ska tackla människans klimatpåverkan och nå målen i Parisavtalet. Klimathotet är akut. Det krävs globalt samarbete för att utsläppen ska försvinna, inte bara förflyttas. 

Just innan klimattoppmötets början kom beskedet att EU och USA tillsammans tagit ett stort steg på vägen mot en global prissättning på koldioxid. EU och USA fördjupar nu både sina handelsrelationer med slopade tullar och gemensamma ambitioner för klimatet. Jag kommenterade detta i Ekot (fr 10.30). En enad front sätter agendan för världshandeln. Världens första “Carbon-Based Sectoral Arrangement on Steel and Aluminium Trade” är ett viktigt steg för att få fler förorenare att betala för sig, även utanför EU. 

När Europa leder genom att agera får det effekt.  Homofobzonerna i Polen trycks tillbaka tack vare EU:s hårda krav med indragna bidrag. Detta är ett exempel på hur viktigt Europasamarbetet är för mänskliga rättigheter och allas lika värde och hur nödvändigt det är att liberala krafter håller ihop mot högerpopulismen. När vi nåtts av nyheten att en kvinna dött till följd av abortförbudet i Polen blir det än tydligare att vi behöver fortsätta att agera och sanktionera. Fri- och rättigheter kan inte tas för givna.

Kom ihåg att du även kan följa dagliga uppdateringar om mitt arbete i EU på Instagram.

Frihetliga hälsningar, 
Karin Karlsbro