Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Det är inte första gången Ryssland hotar för att hålla oss borta från medlemskap i Nato. Det allra grövsta hotet riktas nu mot Ukraina. Efter annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina med 14 000 döda, är det inte konstigt att man fruktar vad som ska ske när 100 000 ryska soldater kommenderats till gränsen. Vi måste ge vårt helhjärtade stöd åt Ukraina, få till mer EU-samarbete inom försvarspolitiken och ansöka om medlemskap i Nato. Detta debatterade jag med Malin Björk (V) och Charlie Weimers (SD) i SVT Forum.  

Som varm Europavän var jag glad och inspirerad av Emmanuel Macrons tal till parlamentet under veckans session i Strasbourg. Det var en varm plädering för liberala värderingar, och utan att hymla tala klarspråk om att demokratin, rättsstatens principer och skyddet för mänskliga rättigheter inte kan tas för givna utan kräver ett ideologiskt ställningstagande. Det behövs en proeuropeisk ledare som står upp för unionens värden och har visioner för EU-samarbetet. Man kan givetvis leta efter fel och sakpolitiska meningsskiljaktigheter, men i dessa tider behövs visionärer. Det var fint att få tacka honom personligen efter talet och önska Frankrike lycka till under ordförandeskapet. Jag kommenterade talet i en intervju med TT.

Under veckan valde parlamentet Roberta Metsola till ny talman. Hon tillhör partigruppen EPP och kommer från Malta. I anslutning till valet av talman och en rad andra positioner slöts en överenskommelse mellan de tre största partigrupperna. Där tydliggjordes viktiga prioriteringar för parlamentet, bland annat när det gäller rättsstatens principer och SRHR-frågor. Detta var extremt viktigt för många av oss för att de som fått förtroendet att representera parlamentet i viktiga positioner ska veta vad mandatet bygger på. 

Under veckan deltog jag i plenardebatten om Hong Kong och lånade några rader av den liberala författaren Simona Mohamsson i mitt tal. Kampen om Hong Kong är större än en stads öde – det är en uppgörelse om Kinas inflytande i världen. Snart invigs OS i Peking. EU:s medlemsländer borde tillsammans genomföra en diplomatisk bojkott av spelen. Det borde vara ett tillfälle för oss – för den fria världen – att unisont markera vårt helhjärtade stöd för ett fritt Hong Kong. Ändå konstaterar jag att bland annat mitt eget hemland, Sverige, inte vågar fatta det självklara beslutet vilket Marcus Oscarsson lyfte fram.

Pandemin, klimatkrisen, och det spända säkerhetsläget, som i grunden handlar om att försvara fred och frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i och utanför EU, är existentiella utmaningar för vår framtid. Ett fördjupat Europasamarbete är behövs för att klara det, skriver jag i Europaportalen.  

Efter dagarna i Strasbourg med beslut om The Digital Services Act och skärpta regler för djurtransporter var det fint att få avsluta veckan hemma i Sverige med ett möte på riksdagen med Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni. 

Liberala hälsningar 

Karin Karlsbro