Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Europaparlamentet

Sedan 1970, det året jag föddes, har jordens temperatur ökat mer än under de senaste 2000 åren. Det är slutsatsen i FN:s senaste klimatrapport som jag i veckan var med och debatterade. Mot bakgrund av det är jag väldigt glad för att vi under veckan röstade ja till de viktigaste delarna av EU:s klimatpaket Fit for 55

Handeln med utsläppsrätter stramas åt för att bli färre och omfatta fler sektorer. Extra glad blev jag för att det blev ja till det slutliga förslaget till en gränsjusteringsmekanism för koldioxidutsläpp (CBAM) eller klimattullar som man kan säga, även om jag inte gillar namnet. 

Enkelt uttryckt handlar det om att förorenaren ska betala även för utsläpp på vissa importerade varor. I min roll som ansvarig för frågan i handelsutskottet har jag levt med dessa förhandlingar under ett par år och det känns fantastiskt roligt att ha varit med och utformat lagen. Min ambition är att de ska ligga i linje med WTO:s regelverk. Det låter enkelt men också svårt. Läs gärna här om reaktionerna från omvärlden

Parlamentet gav också sitt slutgiltiga godkännande till världens första lagstiftning mot global avskogning, som jag ansvarat för i handelsutskottet. Den nya lagen innebär att produkter som bidragit till avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden. Med hjälp av handelspolitiken kommer det nu bli lättare att som konsument kunna fatta klimatsmarta val när man handlar produkter som kommer från skogsbruket. Här kan du se mitt inlägg från veckans plenardebatt.

Omställningen från fossila bränslen till fossilfri el kräver en grön industriell revolution. Jag har fått uppdraget som den liberala partigruppens förhandlare för EU:s strategi för kritiska material och råvaror, Critical Raw Materials Act, i parlamentets miljöutskott. Att vi hittar gemensamma europeiska strategier för kritiska råvaror är både en förutsättning för att vi ska klara den gröna omställningen och en fråga om säkerhet. Gör vi det här rätt kan vi säkra Europas oberoende av både fossilenergi och skurkstater.

Ursula von der Leyens och Macrons resa till Kina har väckt debatt. I mitt inlägg i plenum lyfte jag hur EU måste fortsätta vara en röst för den som inte kan tala för sig själv i Kina och det får inte finnas något tvivel om att Europa står upp för Taiwan. Ledande politiker i EU kan inte dra åt olika håll i så här viktiga frågor. Det måste finnas en gemensam EU-strategi för Kina där samtliga parter ställer sig bakom Taiwan. Här kan du se mer om debatten i SVT. som papporterade. 

Efter fyra intensiva dagar i Strasbourg hade jag nöjet att få besöka Liberalerna Skåne och därefter Liberalerna i Stockholms län. Så mycket engagemang och Liberalerna är mer än redo för att kampanja för euron

Förra veckan intervjuades jag av Sydsvenskan och fick frågan om vem som är min politiska förebild just nu. Svaret är enkelt, Estlands premiärminister Kaja Kallas. Idag är en fin intervju i DN om henne. Läs den! 

Liberala hälsningar, 

Karin Karlsbro