Min vecka – Aktuellt från Karin Karlsbro i Europaparlamentet

Min vecka – Aktuellt från Karin Karlsbro i Europaparlamentet

När jag sammanfattar veckan har mörkret fallit över Bryssel. Det är fredagskväll. Ikväll missar jag taco-middag med familjen och fredagsmyset får vänta tills nästa vecka. Vi har just avslutat utfrågningen av Valdis Dombrovskis som föreslagits bli ny EU-kommissionär med ansvar för handel. 

Jobbet som EU:s handelskommissionär, det är inte vilket jobb som helst. Sedan efterträdaren till den extremt uppskattade Cecilia Malmström, Phil Hogan, lämnade sin post (efter att han brutit mot lokala coronarestriktiner i hemlandet Irland) har posten stått tom. Men idag hölls en tre timmar lång grillning i handelsutskottet INTA av Dombrovskis som fram tills nu ansvarat för finansiella tjänster i EU-kommissionen. Jag passade på att lyfta frågor om hållbar handel och EU:s handelsrelationer med Kina och om han är beredd att lyfta frågan om ökat handelssamarbete med Taiwan. Jag tycker att han klarade utfrågningen bra och hans politiska erfarenheter, som att han tillträdde som Lettlands premiärminister när landet genomgick det historiska stålbadet efter finanskrisen 2008, lär komma till nytta i den konfliktfyllda världshandeln. 

I veckan presenterade EU-kommissionen för första gången en Report on the Rule of Law, EU:s nya verktyg för att granska läget för rättsstaten och demokratins principer inom EUs medlemsländer. Det är en mycket intressant analys och viktig för de fortsatta förhandlingarna om ökade krav på medlemsländerna att faktiskt respektera rättsstatens principer för att kunna ta emot EU-stöd. 

Under veckan har jag jobbat intensivt med rapporter som jag ansvarar för, bland annat en om klimatkrisens effekt på mänskliga rättigheter en om företagens ansvar för hållbara leverantörskedjor. 

Att EU:s medlemsländer enats om sanktioner mot Belarus är utmärkt. Men pinsamt att det tagit så lång tid och jag är väldigt besviken för att listan på personer som träffas av sanktionerna är alldeles för kort. Nu går vi en helg till mötes. Mina tankar finns hos alla modiga människor, i synnerhet kvinnor, som demonstrerar för ett demokratiskt Belarus. På samma sätt som vi var många som på 1990-talet stöttade Baltikums frihet efter Sovjetunionens ockupation och kommunistiskt förtryck efter murens fall, har vi en skyldighet att nu stötta alla demokratikämpar som slåss för sin rätt att utforma sin framtid.

2020 Rule of Law report

Utfrågning i INTA av föreslagna handelskommissionären Valdis Dombrosvksis