NA: Karin Karlsbro & Elin Nilsson ”Öppna vägen in i EU för Ukraina”

NA: Karin Karlsbro & Elin Nilsson ”Öppna vägen in i EU för Ukraina”

Ukrainas seger över Ryssland och vägen fram till ett ukrainskt EU-medlemskap är den viktigaste frågan för Europa just nu.

Sverige och EU måste stödja det ukrainska reformarbetet och inleda medlemskapsförhandlingar så snart som möjligt. För att underlätta Ukrainas inträde i EU bör Ukraina ges observatörsstatus i EU redan nu. Den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina och den ukrainska heroiska kampen för både sin egen existens och vår frihet i Europa visar varför Ukraina hör hemma i EU. Vi får aldrig glömma att Rysslands angrepp mot Ukraina hänger ihop med ukrainska folkets vilja att tillhöra den europeiska familjen. De har både genomfört en revolution och avsatt en president för att fullfölja den europeiska vägen.

Läs gärna krönikan i Nerikes Allehanda.