Överenskommelse nådd för Karlsbro (L)s lagstiftning mot global avskogning

Överenskommelse nådd för Karlsbro (L)s lagstiftning mot global avskogning

Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet har i natt enats kring en politisk överenskommelse kring förslaget till lag mot global avskogning (Deforestation Regulation) som Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro varit handelsutskottets huvudförhandlare för. 

“Detta är ett historiskt steg för att skydda världens skogar och klimatet. Jag är glad över att parlamentet, kommissionen och medlemsstaterna genom rådet nu nått en överenskommelse och att EU fortsätter att vara världens bästa miljöorganisation och en handelspartner som driver på för hållbar handel” säger Karin Karlsbro efter kvällens förhandlingar. 

Avskogning står för 11 procent av världens utsläpp av växthusgaser och EU är idag en stor drivkraft bakom avskogning globalt. Vår konsumtion, inte bara av trä, bidrar både till utsläpp och minskad biologisk mångfald genom avskogning och utarmning av världens skogar. Med lagen stoppas produkter såsom timmer, papper, kakao, nötkött och kaffe, som bidragit till avskogning från att säljas på den inre marknaden. 

“EU ska helt enkelt inte bidra till avskogning, varken i världen eller på hemmaplan. De allra flesta av oss vill göra hållbara val, men det är väldigt svårt att veta om en produkt har lett till avskogning eller inte. Med den nya lagstiftningen kommer det att åtgärdas.

Precis som att det ska vara svårt att handla med ohållbara skogsprodukter, bör det vara lätt att handla med hållbara. Det har därför varit oroande att parlamentet argumenterat för att få till skrivningar, som vid en skarp och negativ tolkning, skulle inneburit risker för vår hållbara svenska skogsindustri. Resultatet av förhandlingarna undanröjer de farhågor som rests.

Jag är nöjd att vi under förhandlingarna har sett till att lagstiftningen både blir skarp nog att faktiskt leda till minskad global avskogning och samtidigt inte riskerar det svenska hållbara skogsbruket” avslutar Karlsbro. 

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92