Parlamentet godkänner Karlsbro (L)s lagstiftning mot global avskogning

Parlamentet godkänner Karlsbro (L)s lagstiftning mot global avskogning

Idag har Europaparlamentet röstat om förslaget till Deforestation Regulation som Liberalernas parlamentariker Karin Karlsbro är handelsutskottets huvudförhandlare för. Förslaget, som i korthet handlar om att produkter som bidragit till avskogning inte ska få säljas på den europeiska marknaden, bifölls av parlamentet. 

EU är idag en stor drivkraft bakom den globala avskogningen som i sin tur leder till både stora utsläpp av växthusgaser och till minskad biologisk mångfald. Dagens regelverk som ska motverka avskogning har visat sig vara otillräckligt då det inte inkluderar exempelvis jordbruksexpansion och 30% av den avskogning som sker i världen betecknas inte ens som olaglig. 

“De allra flesta vill göra hållbara val men som konsument är det idag väldigt svårt att på egen hand veta om en produkt har lett till avskogning eller inte. Detta kommer den nya lagstiftningen åtgärda. EU kan inte stifta lagar i andra länder, men vi kan bestämma vad vi anser vara okej om man vill vara med och handla på vår marknad” säger Karlsbro. 

Karlsbro beklagar att parlamentet valt att ställa sig bakom delar av förslaget såsom definitionen av vad som anses vara skogsutarmning, som vid en negativ tolkning kan slå mot den svenska skogsnäringen. Karlsbro förväntar sig att en ny svensk regering kommer se till att justera dessa avsnitt i förhandlingarna mellan parlamentet och medlemsstaterna i rådet. 

Karlsbro betonar också vikten av att ny klimatlagstiftning inte heller får leda till grön protektionism som gynnar europeisk industri på bekostnad av fattiga länders utvecklingsmöjligheter. Samma förutsättningar måste gälla för alla parter och det får inte ställas högre krav på aktörer utanför EU än inom unionen.

“Handelspolitiken är EUs absolut viktigaste klimatpolitiska verktyg. Med de samlade musklerna av den europeiska marknaden har vi möjlighet att leda vägen för att göra skillnad i stor skala. För att vi ska nå våra mål är det avgörande att förändringar sker med, och inte mot våra handelspartners” säger Karin Karlsbro.

För ytterligare kommentarer eller frågor kontakta:
Linnéa Bjärum
linnea.bjarum@europarl.europa.eu
+46 73 427 56 92