Pressmeddelande: Ahmadreza Djalali fyller 49 år

Idag fyller den svensk-iranske läkaren Ahmadreza Djalali, som sitter fängslad i Iran sedan 2016 och riskerar avrättning, 49 år. Hans dödsstraff kvarstår, trots omfattande internationella påtryckningarna för att upphäva dödsdomen och frige honom. 
I december antog EU-parlamentet en resolution som fördömer att Djalali torterats, frihetsberövats och dömts till döden i Iran, och krävde hans omedelbara frigivning. Också sanktioner riktade mot personer inblandade i hans frihetsberövande efterfrågades. 
Karin Karlsbro (L), var en av undertecknarna av resolutionen och säger idag: 
“Det är bråttom både för Sverige och för EU att göra mer för Ahmadreza Djalalis frihet. Vi måste fortsätta kämpa för att han ska få komma hem till Sverige och sin familj där han hör hemma. Idag tänker vi alldeles  särskilt på familjen. ”