Pressmeddelande: Europaparlamentets handelsutskott röstade idag om Karin Karlsbros rapport om en Carbon Border Adjustment Mechanism

EU-kommissionen har tidigare aviserat ett nytt verktyg för att prissätta koldioxidutsläpp för varor med höga utsläpp som importeras till EU, en så kallad Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 

Karin Karlsbro har varit ansvarig rapportör för den första rapporten i Europaparlamentets internationella handelsutskott i frågan. Utskottet röstade idag om Karlsbros rapport, som förväntas godkännas med stor majoritet.

“Klimatkrisen är akut. Det måste löna sig att ta klimatansvar och kosta att släppa ut, inte bara i EU utan också i den globala ekonomin. Liberalerna vill att EU skapar spelregler för hållbar handel enligt principen att förorenaren betalar”, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro. 

“Många av EU:s handelspartners prissätter utsläpp mycket lägre än EU eller inte alls.  För klimatets skull spelar det ingen roll var utsläppen sker. Det är därför denna åtgärd är så viktig. I min rapport redogör vi för hur en Carbon Border Adjustment Mechanism kan utformas i linje med internationella handelsregler, det vill säga på ett sätt som inte innebär förtäckt protektionism eller krånglig byråkrati. De medel som åtgärden genererar bör gå till klimatsatsningar i utvecklingsländer”, avslutar Karlsbro. 

Omröstning om hela parlamentets ställning i CBAM-frågan är planerad till mars 2021, för att sedan skickas till kommissionen som under våren kommer jobba fram och presentera ett konkret förslag.