Pressmeddelande: EU:s nya strategi mot HBTQ-diskriminering: Hatbrott mot HBTQ-personer blir EU-brott

EU-kommissionen har idag lagt fram en ny strategi mot diskriminering av HBTQ-personer. Bland annat vill kommissionen utöka listan av EU-brott för att inkludera hatbrott mot HBTQ-personer samt lagstifta om att de som är föräldrar i ett EU-land ska erkännas som föräldrar i alla EU-länder.

“Homofobi har ingen plats i EU. Bra att kommissionen växlar upp arbetet, men det kommer krävas mer än strategier. De grova kränkningar av HBTQ-personer vi ser i till exempel Polen borde klassas som ett brott mot rättsstaten och straffas med indraget EU-stöd”, säger EU-parlamentariker Karin Karlsbro (L).

Strategin är den första i sitt slag, 2015 antogs en “list of actions” mot HBTQ-diskriminering men den nya strategin är mer omfattande. Enligt Eurobarometern 2019 så har toleransen för HBTQ-personer generellt ökat sedan 2015, men fortfarande anser 53 procent av EU:s invånare att det finns utbredd diskriminering av HBTQ-personer inom EU.