Pressmeddelande: Inga eftergifter till Ungern och Polen om rättsstatens principer

Att få på plats EU:s nästa långtidsbudget för åren 2021-2027 och den stora Covid-19-fonden har hittills varit omöjligt då regeringarna i Ungern och Polen lagt in veto. Dessa veton har varit kopplade till ett förslag om att koppla utbetalningar ur budgeten och återstartsfonden till respekt för rättsstatens principer. Idag presenterades ett nytt förslag från det tyska ordförandeskapet i Europeiska rådet och Ungern och Polen som kan bryta det låsta läget. 

“EU får aldrig bli en arena för utpressningar från regeringarna i Ungern och Polen. Att få på plats långtidsbudgeten och återstartsfonden snabbt är mycket viktigt för den ekonomiska återhämtningen i EU efter pandemin, men att stå upp för rättsstatens principer det är avgörande för att EU ska överleva på lång sikt. Därför kan vi inte acceptera något som försvagar rättstatsmekanismen”, säger EU-parlamenatriker Karin Karlsbro (L). 

Det nya förslaget från det tyska ordförandeskapet låter skrivningarna om en rättsstatsmekanism ligga fast men lägger till krav på att EU-domstolen måste godkänna förslaget innan det kan börja användas. Detta menar experter skulle göra att det kan dröja flera år innan några ekonomiska stöd kan dras in. Förslaget stärker även skrivningarna om hur ett land skulle kunna bromsa och överklaga ett beslut om indragna medel genom en process i europeiska rådet.

 
“Det blir allt tydligare att Ungerns Viktor Orbán gör allt för att förhala processen, så att inga stöd till Ungern ska kunna dras in innan valet i landet 2022. Vi kan inte låta EU hållas gisslan för auktoritära ledare. Därför måste det för att Liberalerna ska kunna acceptera detta förslag kunna garanteras att EU-domstolen snabbt ger ett förhandsbeslut om förslaget och att Kommissionen redan nu förbereder för att snabbt kunna dra in stöd från länder som vi vet idag inte lever upp till rättsstatens principer”, avslutar Karin Karlsbro (L)