Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “Det är med sorg i hjärtat jag röstar för Brexitavtalet”

Idag röstar Europaparlamentet om förslaget till utträdesavtal mellan Storbritannien och EU. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro kommer rösta för avtalet.

”Det är en tung dag – EU mister nu ett viktigt medlemsland. Sverige tappar en bundsförvant. Min partigrupp mister en konstruktiv medlem och jag förlorar goda kollegor och som också blivit kära vänner som jag delar värderingar och engagemang med”, säger Karlsbro. 

Utträdesavtalet sätter ramarna för en övergångsperiod. Förhandlingarna om hur relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut därefter kommer starta först när Storbritannien lämnat EU. 

“Brexit kommer vara dåligt för båda parter, men i slutändan så är det Storbritannien som är den stora förloraren. Det viktigaste nu är att hålla ihop samarbetet, upprätthålla goda relationer med Storbritannien och inte trycka till dem. Då tror jag chansen är stor att de går med i EU igen i framtiden”, säger Karlsbro.