Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): En välkommen budgetkompromiss som dock tyvärr missade chansen att stå upp för rättsstaten

Tidigt på tisdagsmorgonen kom beskedet att EU:s stats- och regeringschefer nått en kompromiss om EU:s nästa långtidsbudget och en återstartsfond som svar på Coronakrisens ekonomiska effekter. Återstartsfonden blir, om förslaget godkänns av Europaparlamentet, en satsning på 750 miljarder euro, varav 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i lån. 

“Under förhandlingarna försvarade regeringen viktiga prioriteringar för Sverige, som rabatter och vikten av klimatsatsningar men det fanns uppenbarligen inte starka röster nog som tydligt prioriterade EU:s gemensamma värderingar. Det är olyckligt skrivningen om rättsstatens principer vattnades ur under natten. 
Jag och Liberalerna har under lång tid drivit på för att kraven på respekt för rättsstatens principer måste skärpas inom EU, men regeringen har prioriterat annorlunda. Nu missar EU ett gyllene tillfälle att öka pressen på länder som ignorerar EU:s grundläggande principer,” säger Karin Karlsbro om förhandlingarna. 

Under förhandlingarna ökade Sveriges rabatt på medlemsavgiften till EU och är i den slutgiltiga kompromissen större än någonsin tidigare. För att täcka upp för Sveriges, och andra nettobidragsgivares, rabatter och minskningen i andelen bidrag skars det ner på satsningar som EU-kommissionen föreslagit. 

“I en kompromiss får ingen precis allt de önskar. Det var viktigt att Sverige fick behålla sina rabatter och att andelen bidrag i återstartsfonden minskade. 
Men vi ska vara medvetna om att varje seger var dyrköpt och viktiga satsningar på klimat, forskning och digitalisering kommer nu få stå tillbaka,” avslutar Karlsbro.