Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): EU behöver göra mer i arbetet för biologisk mångfald

Idag presenterar EU-kommissionen sin strategi för hur arbetet för ökad biologisk mångfald ska fortsätta under perioden 2020-2030. Detta är en del av den gröna given som är EU-kommissionens färdplan till att bland annat motverka klimatförändringar, återställa förlorad biologisk mångfald, minska föroreningarna och ställa om till en cirkulär ekonomi.

“Liberalerna har arbetat för att säkra och öka den biologiska mångfalden under lång tid och självklart är det efterlängtat att EU-kommissionen genom den nya strategin för arbetet till 2030 ökar EU:s ambitioner. Men Kommissionen måste förstå att medlemsländerna har olika system för naturförvaltning som är olika effektiva. Att öka mängden skyddade områden är viktigt, men att skydda rätt områden på rätt sätt är viktigare”, säger Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro. 

EU:s strategi kommer både styra arbetet i EU för att öka den biologiska mångfalden men också vara EU:s inspel till den FN konferens om ökad biologisk mångfald (COP15) som planeras till hösten. COP15 var planerat att äga rum i Kina under oktober 2020 men har tvingats skjutas upp till följd av Coronapandemin. När mötet kommer kunna äga rum i dagsläget är oklart. Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) där Karin Karlsbro är suppleant planerar för att vara på plats med en delegation. 

“Det är också helt otillräckligt att kommissionen inte vågar sätta ner foten kring import av produkter som leder till avskogning i andra delar av världen. Ska vi rädda både klimatet och miljön måste vi ta ansvar för vad vi konsumerar och EU behöver ta på sig ledartröjan. Kommissionen måste våga säga att till EU ska vi inte importera avskogning, punkt”, avslutar Karin Karlsbro.