Pressmeddelande – Karin Karlsbro (L): “Europeiskt FBI behövs för att bekämpa gängkriminaliteten”

Europaparlamentet inleder idag årets första plenarsession i Strasbourg och på agendan står bland annat en debatt om den gränsöverskridande gängkriminaliteten i EU. Utgångspunkten är de dödskjutningar som skett i Malmö och Köpenhamn. Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro kommer delta i kvällens debatt. 

”Ökande gängkriminalitet och dödsskjutningar är ett allvarligt problem i många europeiska länder, inte minst i Sverige. Det är därför helt avgörande att vi samarbetar mer i EU för att få stopp på gängkriminaliteten genom exempelvis ett europeiskt FBI”, menar Karlsbro. 

Idag sker EU:s samarbete mot brottsbekämpning genom EU-myndigheten Europol. Europol har ingen operativ makt utan fungerar främst som stöd och koordinering för medlemsländernas egna poliser. Karin Karlsbro menar att Europol bör utvecklas till ett europeiskt FBI med större resurser och med möjlighet att göra egna insatser när gängen verkar i flera medlemsländer. 

”Ska vi ta debatten till EU-nivå måste vi också prata om lösningar på EU-nivå och vara ärliga med att det kommer kräva resurser. Både Moderaterna och Socialdemokraterna säger att de inte accepterar att EU:s budget kan behöva öka så jag förstår inte riktigt hur de tänker att det ska gå ihop”, säger Karlsbro.